Horny obluk stranky
R-TOOL s.r.o.
Beňadická 32, 851 07 Bratislava
Tel:  +421/ 2/ 6381 0170
Fax: +421/ 2/ 6382 8584
E-mail: r-tool@r-tool.sk
Meno:

Tel.č.:

E-mail

Správa:

O nás

Naša spoločnosť pôsobí na trhu s priemyselným náradím už od roku 1990, prešla viacerými organizačnými zmenami a od augusta 2004 nás naši zákazníci poznajú pod terajším názvom R-TOOL s.r.o.

Hlavný predmet podnikania spoločnosti R-TOOL s.r.o. možno rozdeliť do troch hlavných oblastí:

1. Dodávka strojov a zariadení pre všetky druhy montáží, od mikromontáží až po montáž obrovských celkov.
2. Dodávka strojov a zariadení pre výrobu, údržbu a likvidáciu energetických zariadení.
3. Dodávka strojov a zariadení pre mechanické opracovanie povrchov, od matovania až po zrkadlový lesk.

Okrem horeuvedeného poskytujeme našim obchodným partnerom aj kompletné kompetentné a odborné technické poradenstvo, inžiniering pri montážach, navrhujeme optimálne možnosti použitia strojov a technických zariadení pre konkrétne výrobné technológie.

Za roky svojho pôsobenia si naša spoločnosť vybudovala stabilnú pozíciu na trhu s priemyselným náradím, naďalej sa však usiluje zvyšovať svoju prestíž u stálych obchodných partnerov a na základe ich kladných referencií získavať aj nové obchodné kontakty, a to nielen na Slovensku, ale už aj v zahraničí. Uvedomujeme si, že základom nášho úspechu na trhu je poskytovanie komplexnej palety kvalitných produktov a služieb, preto sa riadime podľa hesla v podtitulku nášho firemného loga „Royal - Reliable - Right“ (v preklade „skvelý – spoľahlivý – správny“), ktoré sa má vzťahovať k výberu náradia a aj nás ako obchodného partnera. Spokojnosť nášho zákazníka je pre nás meradlom úspechu a tiež jedným z našich dlhodobých cieľov.

Copyright © | R-TOOL 2007
Hlavná stránka | O nás | Referencie & Partneri | Kontakt